هیپنوتیزم

هیپنوتیزم به یونانی به معنای خواب می‌ باشد و واژه صحیح برگردان کلمه فارسی هیپنوتیزم، خوابواره است که زیاد استفاده نمی‌شود. سالیان دور انسان از تکنیک‌های هیپنوتیزم استفاده می‌نمودند. آنها در مراسم مذهبی از روشهای خلسه‌ای خود هیپنوتیزم و گاهاً تکنیک‌های پیشرفته هیپنوتیزم استفاده می‌کردند. در حال تلقین پذیری و ترانس قرار می‌گیرند. اجداد ما با استفاده از تکنیک‌های خلسه هیپنوتیزم در مراسم مذهبی یا جشن‌های دروه‌ای شرکت می‌کردند و کارهای خارق‌العاده‌ای را انجام می‌دادند. مثلاً ممکن بود با استفاده از تکنیک‌های خود هیپنوتیزم سوزنی را در بدنشان فرو کنند بدون اینکه دردی داشته باشد. قبلاً تصور می‌شد این وضعیت بدلیل مراسم‌های خاص یا فرهنگ‌های خاص می‌باشد. زمانیکه تکنیک‌های هیپنوتیزم کالبد شکافی شد و ما کارکرد هیپنوتیزم را در بدن دیدیم متوجه شدیم که این افراد اکثراً وارد حالت خلسه یا هیپنوتیزم و به نوعی یک تکنیک هیپنوتیزم پیشرفته را بر روی خود اعمال می‌کردند.
تکنیک‌های جدید ارائه شده هیپنوتیزم با استفاده از روشهای پیشرفته خود هیپنوتیزم و انجام سریع آن به ما کمک می‌کند تا در زمینه‌های مختلف از هیپنوتیزم یا خود هیپنوتیزم استفاده کنیم. تحقیقات زیادی در زمینه تاثیرات سلامتی و هیپنوتیزم انجام گرفته است. آنها نشانگر این مسئله است که روشهای هیپنوتیزم خود هیپنوتیزم می‌تواند در تمام زمینه‌ها به ما کمک کند. مثلاً ما می‌توانیم از روشهای هیپنوتیزم در دندانپزشکی استفاده کنیم. برای کسانی که نسبت به دارو حساسیت دارند یا وحشت زیادی از دندانپزشکی یا تزریق دارو دارند.

البته تحقیقات فقط به اینجا ختم نمی‌شود. هیپنوتیزم کاربرد خیلی زیادی را می‌تواند داشته باشد زمانیکه از تکنیک‌های دیگری همزمان استفاده می‌شود متوجه می‌شویم که قدرت تلقین پذیری انسان می‌تواند او را در همه زمینه ارتقا دهد. مثلاً می‌توانیم از تکنیک تجسم خلاق و تکنیک پیشرفته خود هیپنوتیزم استفاده کنیم و با روشهای تصورات هدایت شونده یا تکنیک تجسم خلاق بر روی بیماریهای جسمی یا ذهنی تاثیر گذاریم. کسی که در این زمینه تلاش زیادی کرد میلتون‌اریکسون بود. اریکسون با استفاده از روشهای خود هیپنوتیزم پیشرفته می‌توانست در افراد القای متفاوتی را ایجاد کند. تلقین‌ها و تکنیک های حساسیت‌زدایی و مقاومت‌زدایی که میلتون‌اریکسون در روشهای هیپنوتیزم ارائه می‌دهد واقعاً قابل تحسین می‌باشد.
قسمتی از هیپنوتیزم به نمایش بر‌می‌گردد و مقوله هیپنوتیزم نمایشی مطرح می‌شود. در هیپنوتیزم نمایشی که گاهاً خود هیپنوتیزم نمایش می‌باشد، هیپنوتیزور (کسی که هیپنوتیزم می‌کند) کارهای خارق‌العاده برروی سوژه انجام می‌دهد.
بیشترین چیزی که در هیپنوتیزم نمایشی استفاده می‌شود، بی‌حسی و عبور سوزن از بدن می‌باشد. در حالت هیپنوتیزم با استفاده از تلقین بی‌حسی ایجاد می‌گردد که این حالت هیپنوتیزم به ما کمک‌ می‌کند تا بتوانیم سوزن از بدن عبور دهیم. البته در تکنیک خود هیپنوتیزم پیشرفته ما قادریم به گذشته برگردیم. برگشت به سالهای قبل موضوع کاملاً جذابی می‌باشد که گاهی افراد را به سالیان قبل از تولد هم بر‌می‌گرداند. در هیپنوتیزم بدلیل قدرت تلقین‌پذیر و قدرت تمرکز ‌میتوانیم هر چیزی را در ذهن القا کنیم می‌توانیم به فردی در حالت هیپنوتیزم القا کنیم که سرد است و او شروع به لرزیدن کند یا اینکه می‌توانیم در حالت هیپنوتیزم به فردی تلقین گرما کنیم و او از احساس گرما کند. کارهایی که می‌توانیم در حالت هیپنوتیزم انجام دهیم معمولاً در حالت عادی غیر قابل انجام می‌باشد. به همین دلیل هیپنوتیزم همیشه مورد توجه قرار گرفته است.

بعضی از دولت مردان در طول تاریخ با استفاده‌های هیپنوتیزم مردم را در راستای اهداف خود قرار می‌دادند. گاهاً به صورت غیر رسمی گزارش داده می‌شود که از هیپنوتیزم در موارد قضایی و پلیسی نیز استفاده می‌شود که نوع و تکنیک ‌های ارائه شده هیپنوتیزم در اینگونه موارد کاملاً با شرایط و موارد عمومی متفاوت می‌باشد. در بسیاری از مراسم‌های مذهبی یا تبلیغی در هر موردی افراد از هیپنوتیزم ‌های گروهی استفاده می‌کنند.

/ 0 نظر / 21 بازدید