جملات پند آموز

 

 - در مرداب، تو بهتر است گل نیلوفر بمانی.

- اگر در معرض آسیب هستی، مجبور نیستی آسیب ببینی.

- متحول شدن زندگی شما فقط در گرو یک نفر است: خودتان.

- آدمهایی که بدترین گذشته را دارند، قابلیت ساختن بهترین آینده را دارند.      

- جسم کم تحرک، روان کم تحرک را پدید می آورد.

 - ما به تنهایی انسان کاملی نیستیم.

 - کسب برخی از تجربه‌ها بهائی به قیمت از دست رفتن یک عمر زندگی را

دارد.

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید